google-site-verification=ptuCPQN23EMvarteejdRS2v2XDr9l7gah8Uz5ObfyWU
มกราคม 17, 2021

เที่ยวเชิงนิเวศแนบชิดธรรมชาติ “ชิมชาอัสสัม” ตำบลป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่

เที่ยวเชิงนิเวศแนบชิดธรรมชาติ “ชิมชาอัสสัม” ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ นับว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ กว่า 25 อำเภอ เป็นศูนย์กลางการบริหาร ความเจริญศูนย์กลางธุรกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดของจังหวัดภาคเหนือ และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศไทย รองจากกรุงเทพฯ เป็นที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ดี สถานที่สวยงาม เรียกได้ว่ามีความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม ผสมผสานกับสิ่งใหม่ได้อย่างลงตัว แต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องภูมิประเทศ ป่าเขาลำเนาไพร รวมถึงวิถีชีวิตที่มีชนบทมากกว่าตัวเมืองที่ศิวิไลซ์ การทำเกษตรกรรมของคนพื้นที่ แต่ละแห่งก็แตกต่างกันไปตามโลเคชั่น และความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่ 

อำเภอแม่แตง เป็นอีกอำเภอที่อยู่ทางทิศเหนือของเชียงใหม่ การเดินทางสะดวกสบายจากตัวเมืองขับรถไปประมาณ 25 กิโลเมตร เท่านั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย ที่ผู้คนนิยมไปสัมผัสกัน ทั้ง ภูเขา ธรรมชาติ วัดวาอาราม ปางช้าง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  หรือการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของ “การปลูกชา” โดยเฉพาะ ชาอัสสัม ส่วนใหญ่ปลูกกันในพื้นที่ ตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง แห่งนี้ ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพนี้กันมาตั้งแต่อดีตกาล

ตำบลป่าแป๋ ได้ก่อตั้งมาเมื่อ 100 ปี มาแล้ว โดยมีชาว ไทยใหญ่ หรือ เงี้ยว ได้พยายามเข้ามาตั้งรกรากเพื่อทำสวนเมี่ยง หรือใบชา  ต่อมาได้มีชาวพื้นเมืองอพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพหลัก ในขณะนั้นเมี่ยงเป็นที่นิยมของคนในยุกนั้นมาก คำว่า “แป๋” ตรงกับภาษาไทยว่า “อกไก่” ซึ่งเป็นไม้ส่วนที่อยู่สูงสุดในส่วนของหลังคาบ้าน ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “แป๋” ด้วยเหตุที่ ต.ป่าแป๋ มีพื้นที่อยู่บนภูเขาสูง มีต้นไม้มาก ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงเรียกว่า “ป่าแป๋” นั่นเอง โดยการเดินทางจะใช้ถนนสายแม่มาลัย – ปาย ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

นายมงคล อุดธิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ เผยว่า พื้นที่ ต.ป่าแป๋ มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 800-1,200 เมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 318 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าแม่แตง ประชากรของที่นี่มีทั้งคนพื้นเมือง 50% และอีก 2 ชนเผ่า คือ ลีซู ปกาเกอะญอ อาชีพที่สำคัญของชาวบ้าน คือการทำเมี่ยง และใบชาอัสสัม  ทำมาหากินบนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยการทำอาชีพเก็บใบชาหรือใบเมี่ยง ถือว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมสืบทอดมาตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายมามากว่า 100 ปีแล้ว สวนชาในพื้นที่เป็นชาอัสสัม ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันยังสามารถเก็บใบชาจากต้นเหล่านี้ได้ถึงปีละ 4 ครั้ง

โดยทาง กลุ่มแม่บ้าน รวมกลุ่มกันเป็น “กลุ่มสัมมาชีพปางมะกล้วย” นอกจากจะออกไปเก็บใบชาในป่ากันตามปกติแล้ว ก็ได้นำใบชาและใบเมี่ยงเหล่านี้ มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อออกจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่มาถ่ายทอด และทำแพคเกจจิ้งหรือโลโก้ต่างๆให้ โดยผลิตภัณฑ์ในชื่อ “ม่อนนางเกตุ” มีทั้ง เมี่ยงกำ ชาอัสสัมสำเร็จรูป  ชาใบเมี่ยง หมอนใบชา ฯลฯ ออกจำหน่ายในภาคเหนือ จนบ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 ได้เป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับพออยู่พอกิน ประจำปี 2562 ที่ผ่านมาด้วย ถือเป็นการเริ่มต้นการต่อยอดผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่

“ปัญหาในการเก็บชาพื้นที่ตำบลป่าแป๋ จะมีเรื่องของแรงงาน ที่จะมีเพียงคนวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่ เด็กรุ่นหลังๆไม่ค่อยเก็บใบชากันแล้ว จึงมีแนวคิดร่วมกันว่าต้องหาวิธีการแปรรูปใบชาเหล่านี้ ให้เป็นชาพร้อมดื่ม หรือผลิตภัณฑ์อื่น อาทิ สบู่ชา เป็นการเพิ่มมูลค่าชาเหล่านี้ นอกจากใบชาอัสสัมเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 แล้ว ในพื้นที่ยังมี มะแขว่น หรือเครื่องปรุงแต่รสชาติอาหารพื้นเมือง และอันดับ 3 ก็คือ กาแฟ เนื่องจากปลูกในพื้นที่สูงและเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ โดยขณะนี้ก็มีหลายบริษัทเข้ามาติดต่อกว้านซื้อผลผลิตในพื้นที่ป่าแป๋ เพื่อนำไปแปรณูปออกจำหน่ายในชื่อแบรนด์ต่างๆ ส่วนในพื้นที่ก็กำลังดำเนินการเรื่องของการแปรรูปเป็นกาแฟสดกันอยู่” นายมงคล กล่าว

พื้นที่ ต.ป่าแป๋ นอกจากจะเป็นแหล่งปลูกพืชใบชาและอื่นๆแล้ว เนื่องจากมีโลเคชั่นเป็นผืนป่ามีดอยล้อมรอบ ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมาก โดยในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังมีรีสอร์ทดีๆซ่อนอยู่ โดยทีมงานของเราได้เข้าพักที่ “สวนส้มมีจีรกุล” รีสอร์ทในสวนบรรยากาศดี ที่พักสะดวกสบาย เจ้าของเป็นกันเอง ดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีด้วย ใครสนใจโทรไปสอบถามได้ที่คุณอำไพ โทร.081-8854918

สำหรับใครที่สนใจเรื่องของ ชาอัสสัม ในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ และอยากไปสัมผัสการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศน์ สามารถติดต่อได้ที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋  โทร. 089-9569130 และ 089-9569131.

พิกัดตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

Related posts:

1st Press ไปเสพ City Pop ในบรรยากาศข้ามเวลา ชิลล์แบบรุ่นใหญ่
“สวนสน” สวนป่าดอยบ่อหลวง อ.ฮอด ไม่ต้องจ่ายแพง ก็ได้พักผ่อนบรรยากาศเมืองนอก
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันแม่แห่งชาติ ตลอดเดือนสิงหาคม
ททท. ร่วมกับผู้ประกอบการ เปิดแคมเปญ “Chiang Mai, I miss you” ชู 3 แพ็คเกจเปิดเมืองเชียงใหม่
เปิดตลาดน้ำบึงบัวขาว ตลาดน้ำยามค่ำคืน ชม.-แม่โจ้ พร้อมเตรียมสร้างหอเกียรติยศพญานาคเหนือ
รมต.สำนักนายกฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก่อนเปิดให้บริการ 1 ก.ค.นี้
“ตือคาโคช้างม่อย” ตำนานจากรุ่นสู่รุ่น คู่เชียงใหม่กว่า 100 ปี
“ขนมครกบ้านคุณพ่อ” อร่อยยกถาด จัดเต็มท็อปปิ้งจุใจ ทานได้ทุกวัย
Heart Space @เวิ้งฉำฉา พื้นที่เล็กๆของคนรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
วันเด็กเชียงใหม่ 2563 พาน้องๆหนูๆไปไหนกันดีนะ
ซากุระเมืองไทย “ดอกพญาเสือโคร่ง” อีกหนึ่งไฮไลท์ของเชียงใหม่ หนึ่งปีมีครั้ง
พักผ่อนใจรับลมหนาว รวมที่น่าเที่ยวในเชียงใหม่ไม่ไกลเมือง ที่ใครก็ห้ามพลาด
ติดต่อทีมงาน ChiangMai Life
Chinese (Simplified)EnglishThai